Допомогти і молоді, і роботодавцям


Допомогти і молоді, і роботодавцям

Тема працевлаш—тування молоді завжди була актуальною та проблематичною, особливо в наш час, коли існує яскраво виражений дисбаланс між попитом на робочу силу та кваліфікаційним складом безробітних.
Цей дисбаланс підсилюється значною кількістю молоді, яка закінчила навчальні заклади за професіями та спеціальностями, що не користуються значним попитом на ринку праці.

   Крім того, невміння презентувати себе роботодавцю, акцентувати його увагу на своїх знаннях та переконати, що саме вони гідні зайняти відповідну вакансію, не дозволяє молоді знайти роботу та працевлаштуватися після закінчення навчального закладу. В цьому випадку на допомогу молодим людям може прийти служба зайнятості.
Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про зайнятість населення», держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Це, зокрема, стосується молоді, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно—технічних або вищих навчальних закладах, звільнилась зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце.
Для працевлаштування зазначеної категорії громадян виконавчий комітет Чернігівської міської ради за поданням центру зайнятості встановлює квоту робочих місць для підприємств (об’єднань), установ і організацій, незалежно від форм власності та організаційних форм, із чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до п’яти відсотків загальної кількості робочих місць, в тому числі з гнучкими формами зайнятості.
Також з метою забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно—технічну освіту, першим робочим місцем, відповідно до Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно—технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», роботодавцю надається дотація.
При цьому працевлаштування молоді на перше робоче місце за умови надання дотації — справа вигідна для обох сторін: молодь зможе одержати роботу та набути цінний професійний досвід, а роботодавець — спрямувати зекономлені кошти на подальший розвиток підприємства. Саме на порядку, вимогах та умовах надання роботодавцям дотацій зупинимось більш детально.
Першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації забезпечуються молоді люди, які звернулися до служби зайнятості не пізніше шести місяців після закінчення навчальних закладів (без врахування періоду проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби) та перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні.
Роботодавець може отримати відповідну дотацію за умови працевлаштування молоді, яка отримала вищу або професійно—технічну освіту, терміном на два роки. При цьому роботодавцю необхідно використовувати найману працю не менше шести місяців на день звернення за дотацією та за умови відсутності протягом останніх півроку скорочення чисельності працівників за спеціальностями та професіями, на які праце—влаштовується молодь.
Дотація не надається роботодавцям, які не перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або мають на момент звернення заборгованість за страховими внесками, нараховану пеню та фінансові санкції за порушення норм Законів «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
При дотриманні визначених умов роботодавцю дотація надаватиметься щомісячно протягом одного року в розмірі фактичних витрат на основну та додаткову заробітну плату, яку отримала молода особа, а також суми єдиного соціального внеску, але витрати на зарплату при цьому не відшкодовуються вище середньої заробітної плати, що склалася за всіма видами економічної діяльності області за минулий місяць.
Особливою умовою є те, що трудовий договір з молодою особою, працевлаштованою на дотаційне робоче місце, не може бути розірвано у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників упродовж двох років. Роботодавець зобов’язаний неухильно дотримуватись законодавства про працю, умов колективного та трудового договорів.
Перелік професій та спеціальностей, щодо яких може надаватися дотація роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем, визначається Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223 «Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем»).
Зазначеним Переліком зокрема передбачено такі професії: електрогазозварник, кондитер, кухар, маляр, фрезерувальник, столяр будівельний, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар—ремонтник, токар, тракторист, швачка, вишивальник, штукатур та інші.
Також цим Переліком визначені наступні спеціальності: дошкільне виховання, початкове навчання, швейні вироби, швейне виробництво, механізація сільського господарства, лісоінженерна справа, промислове і цивільне будівництво, теплогазопостачання і вентиляція, агрономія, лісове господарство, лікувальна справа, педіатрія, ветеринарна медицина та інші.
У поточному році 93 роботодавці Чернігова працевлаштували шляхом отримання дотацій 139 молодих людей, в тому числі 32 випускника навчальних закладів.
Програми надання дотацій продовжують діяти, отже, шановні роботодавці, запрошуємо вас до співпраці.
Детальну інформацію з визначених у статті питань можна отримати у відділі взаємодії з роботодавцями Чернігівського міського центру зайнятості за адресою: м. Чернігів, вул. Попудренка, 14 (каб. 11, 15). Телефони для довідок: 67—88—34, 67—88—39.

Людмила НІКОЛЬСЬКА, начальник відділу
взаємодії з роботодавцями Чернігівського міського центру зайнятості

Газета "Чернігівські відомості",2 серпня 2012 року

vid.cn.ua

Регион: 
Чернигов и область
Допомогти і молоді, і роботодавцям